MVO

Wij hebben duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Vanuit dit bewustzijn hebben wij jaarlijks een nieuwjaarsactie waarbij wij een goed doel centraal stellen richting ons netwerk en financieel ondersteunen.

Nieuwsflits Corona Virus
Als kantoor hebben wij maatregelen getroffen
Lees hier welke
X

2019 - Stichting Giving Back Nederland

Naar aanleiding van onze nieuwjaarsactie en alle mooie wensen die zijn gedaan op onze website, hebben wij de cheque van € 705,00 mogen overhandigen aan Kerem Akdeniz en Marlon El Hasbani van Stichting Giving Back Nederland. Met deze financiële donatie willen wij bijdragen aan de persoonlijke ambities van talentvolle jongeren die een steuntje kunnen gebruiken. Bedankt voor alle mooie wensen en daarmee jullie donatie aan Stichting Giving Back Nederland!

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.

www.givingback.nl
2019 - Stichting Giving Back Nederland

Stichting New Day Impact

Lodiers & Partners heeft zich voor langere tijd gecommitteerd aan stichting New Day Impact als Business Partner omdat wij geloven in het doel alsmede de wijze waarop de stichting werkt en de mensen die zich hiervoor inzetten. Deze organisatie houdt zich bezig met ontwikkelingssamenwerking op structurele en duurzame basis op het gebied van welzijn, zorg en educatie. Ze streven ernaar om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties leggen een vraag of project aan New Day Impact voor en gezamenlijk wordt bepaald wat zowel de impact als haalbaarheid is.
Voor meer informatie kunt u terecht op

www.newdayimpact.nl
Stichting New Day Impact

Lodiers & Partners is partner geworden van Stichting Present

Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden ze de mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd.

Wij zijn trots dat wij als Lodiers & Partners een steentje mogen bijdragen aan deze organisatie die in staat is om oprecht te verbinden en mensen verder te helpen. Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.stichtingpresent.nl
Lodiers & Partners is partner geworden van Stichting Present

2017 - Stichting 'Werk aan de Linie'

Ook dit jaar hebben wij onze relaties aangemoedigd om een nieuwjaarswens te doen. Voor elke wens doneerden wij € 7,50 aan het goede doel ‘Werk aan de Linie’ op Fort Vechten.

‘Werk aan de Linie’ combineert passie voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van natuur en nationaal erfgoed met  het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen wordt hulp geboden in de vorm van dagbesteding, een  re-integratietraject of het volgen van een passende opleiding.

Robert Lodiers overhandigt Valentin Herrera van Stichting Werk aan de Linie de waarde-cheque: Met dank aan iedereen die een mooie wens heeft gedaan!

www.werkaandelinie.nl
2017 - Stichting 'Werk aan de Linie'

2016 - Wij3.0

Ook dit jaar hebben wij onze relaties aangemoedigd ons een wens te doen. Voor elke wens doneren wij € 7,50 aan een goed doel en dit jaar hebben wij gekozen voor WIJ 3.0 in Utrecht. Deze stichting is er voor mensen in de regio Utrecht die vanwege verstandelijke, lichamelijke, psychische en/of sociale problemen moeite hebben met een actieve deelname aan de samenleving. Het doel is om deze mensen door dagbesteding, training & coaching en begeleiding naar werk en onderwijs meer grip op hun leven te laten krijgen om zo toe te werken naar maatschappelijk herstel. Wederom hebben wij veel hartelijk wensen ontvangen en een mooi bedrag kunnen doneren aan WIJ 3.0.

www.wij30.nl
2016 - Wij3.0

2014 - Stichting Nelis

Wij hebben onze relaties uitgenodigd een nieuwjaarswens op onze site achter te laten, welke  wij hebben verzilverd met een donatie aan een goed doel. De opbrengst is dit jaar voor Stichting Nelis.   Stichting Nelis is opgericht om jongeren die (langdurig) werkloos zijn, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken. Dit doet Stichting Nelis door werkgelegenheidsprojecten op te starten, specifiek voor jongeren, en gericht op de schoonmakers- en glazenwassersbranche.

www.stichtingnelis.nl
2014 - Stichting Nelis
Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van hoog opgeleide professionals binnen de industriële en technische sector.

Wij werven en selecteren voor posities op (midden)management en directieniveau. Zowel voor vast als op interim basis.

Wij richten ons op de
volgende sectoren

• Automotive, Transport en Logistiek
• Bouw- en inframarkt
• Chemie/procesindustrie (olie en gas)
• Fast Moving Consumer Goods (fmcg)
• Machine- en apparatenbouw
• Papier- en verpakkingsindustrie
• Pharma
lees meer
Onze relaties, zowel kandidaten als opdrachtgevers, beschrijven ons als aangenaam ambitieus, persoonlijk, kritisch, resultaatgericht, no-nonsens en als een gesprekspartner die waarmaakt wat ze belooft.
MEER OVER ONS