open positie

Process Improvement & Control Lead - Vacature is ingevuld

Een enthousiaste people manager met focus op verbeteren!

Onze opdrachtgever Tronox is de grootste titanium producent ter wereld en telt wereldwijd 7.000 medewerkers. Het hoofdkantoor is in Stamford USA gevestigd. Nederland heeft een fabriek in de Botlek, waar dagelijks 250 mensen betrokken zijn bij de productie van pigment. Klanten bevinden zich over de gehele wereld met name in drie belangrijke marktsegmenten, te weten: fabrikanten van coatings, de plasticindustrie en de papier (laminaat)industrie. Tronox heeft de ambitie om zich de komende jaren verder te professionaliseren, zodat ook in de toekomst de steeds veeleisendere klanten optimaal bediend kunnen worden. Op globaal niveau zijn al verschillende verbeter trajecten gestart, waar ook de Nederlands fabriek deel van zal uitmaken. En om aan deze ambitie gehoor te kunnen geven is er op de afdeling Technology & Innovation een vacature ontstaan voor een Process Improvement & Control Lead.

De Functie
Tronox Pigments Holland is onderdeel van ’s werelds grootste titanium producent, actief in een zeer dynamische markt, hetgeen ook hoge eisen stelt aan de organisatie.  Uw team is verantwoordelijk voor process improvement & control.  In uw functie bent u, naast hun aansturing, gericht op de lange termijn, met als uitgangspunt een fabriek die veilig en optimaal beschikbaar is. Op globaal niveau heeft de organisatie een aantal pijlers benoemd op het gebied van continue verbeteren, die uiteraard ook direct van invloed zijn op uw rol.

Uw team is dagelijks bezig met het garanderen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de installaties. Het continu verbeteren speelt hierbij een belangrijke rol. Om succesvol te zijn, werkt u niet alleen samen met uw eigen team, maar ook heeft u intensief contact met uw maintenance en operations collega’s en uiteraard met overige stakeholders van de organisatie. Uw blik is in ieder geval afdeling overschrijdend. Het is uw doel om betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid naar een hoger plan te brengen. U ziet erop toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met relevante wetgeving en procedurele vereisten. U monitort en bewaakt de integriteit van de kritische installaties. U onderzoekt en bewaakt veiligheid op de fabriek en streeft naar een hoge mate van kosten efficiency om zo een optimaal evenwicht te verzekeren tussen de kosten en omzet van de fabriek. Als het gaat om procedures en checklists zorgt u voor actualiteit, update, implementatie en beheer, opdat de processen optimaal en efficiënt kunnen verlopen.

U bent in staat om uw team te ontwikkelen en daarmee weet u binnen een uitdagende organisatie het verschil te maken. U stimuleert uw mensen tot betere prestaties. Om met elkaar en van elkaar te leren. De focus ligt op continu verbeteren en het is uw taak mens en organisatie hierin te motiveren en te begeleiden. U streeft hierbij naar een zo hoog mogelijk kwaliteits- en veiligheidsniveau. U heeft hierin een voorbeeldfunctie en een actieve houding als het gaat om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Kortom, een zeer uitdagende functie voor een zeer gedreven en resultaatgerichte Process professional, die van invloed wil zijn op de verdere ontwikkeling van deze sterk groeiende en veranderende organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

• U heeft een actieve bijdrage aan de Technology & Improvement strategie, welke u vertaalt naar het proces improvement & controle jaarplan;

• Het jaarplan zet u om in verbeterinitiatieven, ontwikkelvoorstellen en resourceplanning;

• U bent verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van uw team en faciliteert hen waar nodig bij hun verdere ontwikkeling;

• U bent verantwoordelijk voor het prioriteren van het werk voor de Proces Improvement & Control ten dienste van Operations, Projecten en Business Improvement;

• U ontwikkelt en coördineert methodes en technieken met desbetreffende vakdisciplines en Center of Excellence projectgroepen conform de technologie roadmap en organisatie doelstellingen;

• U identificeert en analyseert structurele en repeterende problemen, bottlenecks, (on)mogelijkheden en ontwikkelingen met het oog op installaties met optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid, en lagere onderhoudskosten;

• U heeft een signaalfunctie als het gaat om kennis en ontwikkeling. U neemt deel aan Center of Excellence projectgroepen en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de globale T&I organisatie. U coördineert regionale (Europa) T&I activiteiten.

Het Profiel

• Een voltooide opleiding op bij voorkeur academisch niveau in de richting chemische technologie of proces technologie;

• Minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevend manager in vergelijkbare industrie, waarbij u het leuk vindt om nog wel nauw betrokken te zijn bij de inhoud;

• Aantoonbare ervaring met of kennis van control systems, machinesturing, procesveiligheid en proceskennis;

• Aantoonbaar succesvol als people manager;

• U bent vasthoudend in uw werk en bent in staat anderen te enthousiasmeren voor uw visie en werkwijze;

• U staat stevig in uw schoenen en weet goed met weerstand om te gaan;

• U beheerst tenminste de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;

• Verdere persoonskenmerken: proactief, probleemoplossend, verandergezind, analytisch sterk, communicatief vaardig en resultaatgericht.


Interesse of vragen? U kunt contact opnemen met Margreet van Haasteren via e-mail vanhaasteren@lodiersenpartners.nl of bel 06-23 90 58 91.

terug naar het overzichtterug naar het overzicht
Deel deze open positie
Onze relaties, zowel kandidaten als opdrachtgevers, beschrijven ons als aangenaam ambitieus, persoonlijk, kritisch, resultaatgericht, no-nonsens en als een gesprekspartner die waarmaakt wat ze belooft.
MEER OVER ONS