open positie

Terminal Operations Manager - Vacature is vervuld

Interessante uitdaging! Tank Terminal ervaring is een must!

LBC Rotterdam is een belangrijke dienstverlener voor de opslag van specialty chemicals en de organisatie maakt deel uit van de LBC Tank Terminal Groep met vestigingen in Nederland, België en USA. LBC Tank Terminals heeft haar hoofdkantoor in Mechelen, België. De terminal ligt midden in het petrochemische hart van de grootste haven van Europa. De infrastructuur van LBC Rotterdam maakt het mogelijk om vrijwel alle (chemische) vloeistoffen op te kunnen slaan en omvat alle modaliteiten (spoor, weg en water). LBC Rotterdam telt ongeveer 80 medewerkers in vaste dienst en door de aanwezigheid van contractors zijn er dagelijks circa 120 mensen werkzaam op de terminal. De vraag naar opslag en overslag wordt steeds groter en de druk op het zo snel mogelijk laden en lossen neemt toe. Het is belangrijk dat alle processen zo snel en efficiënt mogelijk verlopen en dit zonder enig compromis op het gebied van veiligheid. De site zal uiteindelijk groeien naar ca. 350.000 m3 opslag.

De Functie

LBC is actief in een zeer dynamische markt, hetgeen ook hoge eisen stelt aan de organisatie. Dagelijks leggen meerdere zee- en binnenschepen aan om te laden en lossen. Tankwagens en treinen rijden af en aan. Optimale dienstverlening in een veilige omgeving zijn eerste prioriteit bij LBC, zowel in relatie tot de eigen mensen als contractors, klanten en leveranciers. De Terminal Operations manager heeft een cruciale rol om dit gedachtengoed in daden om te zetten en verder uit te bouwen.

U bent als Terminal Operations Manager verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering hiervan van de afdeling Operations. Daarnaast heeft u uw verantwoordelijkheden als projecteigenaar van diverse projecten, Daarnaast is de Terminal Operations Manager de interface tussen de afdeling Operations en het Rainbow Projectteam.

Verantwoordelijkheden

 • Veiligheid & Milieu: Mede opstellen en naleven van de LBC richtlijnen, toezien op de naleving van deze richtlijnen en anderen hierop aanspreken;
 • Eindverantwoordelijke voor het voeren van incidentmanagement binnen de Terminal; o.a. het in staat stellen van medewerkers om incidenten te voorkomen en te zorgen voor adequaat behandelen van (bijna) incidenten;
 • Vanuit de LBC strategie, zelfstandig een eigen strategie en visie ontwikkelen voor Operations en zorgdragen voor de vertaling van dit beleid naar de onderliggende afdelingen en binnen de richtlijnen van de projectorganisatie;
 • Verantwoordelijk voor aansturing, coaching en begeleiding van het middenkader waarbinnen de dagdagelijkse uitvoering van het beleid ligt;
 • Direct en indirect leidinggeven: O.a. Eindverantwoordelijke voor de resultaten binnen de afdeling op hoofdlijnen (veiligheid, budget, efficiency en kwaliteit),  zelfstandig aansturen van het middenkader (en deze actief coachen en begeleiden in diens ontwikkeling) om de juiste resultaten te behalen;
 • Strategisch overleg voeren met externen t.b.v. de afdeling Operations en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en projecten, in overleg met de projectenorganisatie en het management binnen de LBC organisatie (ARA);
 • Tracht de terminalcapaciteit (installatie en medewerkers) optimaal in te zetten, met aandacht voor het evenwicht tussen meervoudige opdrachten van klanten en  onderhoudsactiviteiten en veiligheid;
 • Stemt competenties, gedrag en attitude i.s.m. HR af op de vooropgestelde doelstellingen, binnen de LBC standaarden en is in die zin verantwoordelijk voor Competentie & Hiring Management binnen de afdeling;              
 • Neemt deel aan de audits georganiseerd door LBC, klanten of de wettelijke instanties, en zorgt er zo voor dat op terminalniveau alle activiteiten conform de vereisten voor veiligheid, gezondheid, milieubeleid en kwaliteitsbeheer zijn, en aan de wettelijke bepalingen en arbeidsprocedures voldoen;
 • Het overzien van de impact van projecten en de daaraan gekoppelde planning, over het complete bedrijfsproces en daarbinnen de verschillende belangen behartigen en op de juiste momenten optreden en actief betrekken van stakeholders om te voorkomen dat er financiële, commerciële of veiligheidsrisico’s ontstaan;
 • Aansturing en begeleiden van continue verbetering van de performance van Operations;
 • Zelfstandig opstellen en verantwoordelijk voor het opvolgen en beheren van het afdelingsbudget (OPEX);
 • In het MOC proces de helikopterview hebben en de impact kunnen overzien op het gehele bedrijfsproces en hierin een adviserende/sturende rol hebben;
 • Het vertalen van de LBC Corporate strategie naar doelstellingen voor de afdeling Operations, definiëren van de bijbehorende KPI’s en rapporteren en bijsturen waar nodig.
     
     

Het Profiel

 • Een voltooide opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring binnen chemie en/of logistiek (BRZO);
 • Ervaring als verandermanager en aantoonbaar succesvol in het realiseren van een cultuurverandering;
 • Terminal ervaring is een must;
 • U bent een gedreven manager, mensen-mens, ondernemend en gericht op optimaliseren. U heeft de juiste mix van empathie, organisatiesensitiviteit en urgentiebesef;
 • U bent zeer project/procesmatig, stuurt op processen en u bent pragmatisch in de aanpak en uitvoering. Daarbij bent u goed in staat vanuit de verschillende abstractieniveaus de zaken te bezien;
 • Verdere kenmerken van u zijn: stressbestendig, besluitvaardig, communicatief en resultaatgericht. U aarzelt niet de uitdaging aan te gaan;
 • U beheerst tenminste de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.

Interesse of vragen? U kunt contact opnemen met Margreet van Haasteren via e-mail vanhaasteren@lodiersenpartners.nl of bel 06-23 90 58 91.

 

 

 

terug naar het overzichtterug naar het overzicht
Deel deze open positie
Onze relaties, zowel kandidaten als opdrachtgevers, beschrijven ons als aangenaam ambitieus, persoonlijk, kritisch, resultaatgericht, no-nonsens en als een gesprekspartner die waarmaakt wat ze belooft.
MEER OVER ONS